Уважаеми родители и ученици, Ученическият съвет при 32.СУИЧЕ стартира благотворителна кампания за събиране на книги и играчки /нови или много добре запазени/, които ще бъдат дарени на читалища и домове за деца. Кампанията е под надслов „Щедрият вторник“.

Дни – от 22.11.2022 г. до 29.11.2022 г.

Място – бившата книжарница.

Ще има дежурни на две смени. Първа смяна – от 12.30 ч. до 13.00 ч. Втора смяна – от 15.50 ч. до 16.10 ч. /голямото междучасие/.