СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  28.11. –  02.12.2022г.
                       
ПОНЕДЕЛНИК 28.11.20221. Тренинг с 8.д клас от 10.10 до 11.40 часа /4 и 5 час/ в салона на първия етаж.
 2. Тренинг с 8.г клас от 11.50 до 13.15 часа /6 и 7 час/ в салона на първия етаж.
 
  ВТ0РНИК 29.11.2022Ученически съвет. Краен срок /15.50 – 16.10/ за включване в благотворителната кампания за събиране на книги и играчки, които ще бъдат дарени на читалища и домове за деца.
  
 
 
СРЯДА 30.11.2022
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 01.12.20221. Театър „Забавна наука“: – за 1а,б и в клас от 11.00 до 11.35 часа – за 1г,д и е клас от 11.45 до 11.20 часа
ПЕТЪК 02.12.2022