13.12.2022г.

Младши, млади, знаещи и вдъхновени да работят

Тези определения съпътстват новата смяна от ученици от 10 и 11 клас, поемащи мисията на посланици на Европейския парламент за учебната 2022/2023 година. Те влязоха с летящ старт в начинанието – на 23 ноември десет посланици участваха в първата регионална среща на училищата посланици на ЕП, организирана от Информационното бюро в София в зала 10 на Националния дворец на културата. Форумът предложи възможност за индивидуално представяне и изпращане на поздрав от страна на всяко от включените шестнадесет училища от София и региона – можем да се похвалим, че нашето училище е сред доайените на Програмата, започнало участието си през 2017 година! Нашата група поздрави всички участници с хип-хоп многоезичен микс, споделящ радостта от заедността и многообразието! Посланиците изслушаха лекции, посветени на законодателството на Европейския съюз, повишиха медийната си грамотност и демонстрираха комуникативните и презентационните си умения, включени в шест работни тематични групи, посветени на бъдещето на Европа и европейските ценности, зелената идея, бюджета и училището на бъдещето. Всичките ни участници взеха думата в групите си и показаха отлични ораторски и аргументативни умения – Мартина (10.а), Сава (10.б), Райна и Полина (10.в), Адриана (10.г), Марияна и Марг (10.д), Мустафа (11.б), Ран (11.в), Василена (11.д).

Работата на посланиците, водени от старшия посланик госпожа Диляна Филипова (учител по философия и гражданско образование), е ежеседмична. През ноември екипът ни организира още запознаване на съучениците си с платформата Европейски младежки портал чрез серия от презентации за различни инициативи и дейности в конферентната зала и в библиотеката на училището ни – възможностите за пътуване за младите хора, за учене, за взаимопомощ и проява на солидарност, за писане на журналистически материали и участие в законодателството. Работните ни срещи също така са посветени на търсене и представяне на малко познати факти и събития от културния живот на различните държави членки – към момента посланиците ни представиха Белгия, Испания, Чехия, Румъния, Словакия. През новата календарна година тази инициатива ще продължи; предстои ни да представим през януари Наградата „Сахаров“ на ЕП за свобода на мисълта, както и да отбележим Международния ден на думата „благодаря“ на 11 януари 2023 година. Напомняме, че всичките ни дейности по Програмата са насочени към утвърждаване на ценностите на многоезичието, културното наследство и общностното начало!