Във връзка с писмо с вх. №РУО1-41976/28.11.2022 г. Ви уведомявам, че екипът на студени чайове Бил Кий организира конкурс за изработване на комикс на тема „Приключенията на проф. Бил Кий“. Инициативата е насочена към развитието на креативността на българските деца и повишаването на интереса им към темите за натуралните храни и напитки и опазването на околната среда и е свързана с приключенията на измисления герой, талисман на чайовете Бил Кий.

В конкурса могат да се включат ученици от I до XII клас, в три възрастови групи: от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години (включително зрелостници).

Категориите за участие в конкурса са, както следва:

1. Персонажи – участниците предлагат тяхното виждане за „екипажа на професора“ чрез скица в свободен стил и техника, предложение за име и кратко описание на персонажа.

2. Теми – мисията на „професора“ е да запознае света с природата, екологията, науката, образованието и човека като част от нея. Участниците могат да предлагат разкази в свободен стил по теми, които смятат за интересни за тях и съучениците им, в обем до 1 страница, формат А4.

3. Цялостен комикс – сюжетът трябва да е представен с 4 до 6 рисунки върху картон с размер А3. Върху комикса да има надписи, поясняващи действията на героите (диалози или мисли).

Участниците са свободни сами да избират материалите, с които ще творят (акварел, бои, моливи, пастели или флумастери). Допуска се и използване на електронни таблети за рисуване.

На гърба на комикса трябва да са отбелязани три имена на участника, възраст, град, учебно заведение, клас и телефон за връзка.

Комиксите, които отговарят на условията на конкурса, ще се разгледат и оценят от управленския екип на Бил Кий.

Желаещите да участват в конкурса изпращат творбите си на адрес:

гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ №31

Краен срок за изпращане на творбите: 31.01.2023 г.

При въпроси или нужда от повече информация –  имейл адрес: office@bybillkey.com.

Награди:

1. Създателите на най-добрите 3 предложения по категории и възрастови групи ще получат таблети за рисуване.

2. Най-активно училище – специална награда за училището, от което са изпратени най-много творби.

3. Групова награда – училището, което изпрати най-много творби, които да са оценени високо, ще получи групова награда 2-дневна екскурзия в България.