СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  05.12. –  09.12.2022г.
                       
ПОНЕДЕЛНИК 05.12.20221. Краен срок за нанасяне на ЛОД на учениците в НЕИСПУО 1 – 12 клас.
  
 
  ВТ0РНИК 06.12.2022
  
 
 
СРЯДА 07.12.2022
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 08.12.20221. В ЧК презентация за 9.г, 9.д и 9.е клас в конферентната зала на тема: „ Превенция на футбол- ното  хулиганство“. Гости – служители на сектор „Масови мероприятия“ –  СДВР. 2. Театър „Забавна наука“ в малкия салон на първи етаж: – от 11.40 до 12.20 часа за 3.а, 3.б и 3.в клас – от 12.30 до 13.10 часа за 3.г, 3.д и 3.е клас
ПЕТЪК 09.12.2022
 На 10.12. 2022 г. /събота/ от 9.00 часа ще се проведе олимпиада по математика – общински кръг. Колегите, ангажирани с мероприятието да се явят в училище в 8.00 часа в кабинет 1.