Декларациите за информирано съгласие за олимпиадата по АЕ, както и изпитните материали по групи да се предадат в срок до 16.12.2022г. на Ралица Карлова.