08.12.2022г.

Превенция на спортното хулиганство

На 08.12.2022 г. в 32.СУИЧЕ с ученици от деветите класове се проведе беседа на тема „Превенция на спортното хулиганство“. Лектори бяха служители на СДВР – група „Спортни мероприятия“, сектор  „Масови мероприятия“.