08.12.2022г.

Превенция на спортното хулиганство

На 08.12.2022 г. в 32.СУИЧЕ с ученици от деветите класове се проведе беседа на тема “Превенция на спортното хулиганство”. Лектори бяха служители на СДВР – група “Спортни мероприятия”, сектор  “Масови мероприятия”.