СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  12.12. –  16.12.2022г.
                       
ПОНЕДЕЛНИК 12.12.20221. Краен срок за събиране на капаро за коледното тържество. Отг. – главните учители
  
 
  ВТ0РНИК 13.12.2022
  
 
 
СРЯДА 14.12.20221. Провеждане на коледен базар в периода 14 – 16.12.2022 г. Отг. – Диана Соколова
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 15.12.20221. Проект „Аз срещу агресията“ от 12.30 часа в конферентната зала за 5.г, 5.д и 5.е клас. 2. В ЧК за десетите класове – среща в класните стаи с представители на 11 и 12 клас във връзка с избирането на профили. 3. Театър „Забавна наука“: – първа група от 12.20 до 13.00 часа за 2.а, 2.б и 2.в клас – втора група от 13.30 до 14.10 часа за 2.г, 2.д и 2.е клас 4. Открита педагогическа практика в 11.а и 11.в клас – втори и трети час във физкултурния салон на третия етаж. Преподаватели – Диляна Филипова и Момчил Кузманов 5. Националното клет състезание по немски език – вътрешноучилищен кръг ще се проведе на 15.12.2022г. От 11:00 часа в кабинет 505 за ниво b1. От 12:00 часа в кабинет 503 за ниво а1 и в кабинет 504 за ниво а2. Учениците трябва да се явят 15 минути преди началния час на състезанието.
ПЕТЪК 16.12.2022