10.12.2022г.

Еразъм+ Проект № 2021-1-RO01-KA220-SCH-000035907

“Ecological and environmental protection education in a European context!” 04.12.2022 – 10.12.2022

Братислава, Словакия

В периода 04.12.2022 – 10.12.2022 в гр. Братислава, Словакия се проведе краткосрочен
обмен на ученици и учители по проект “Ecological and environmental protection education in a
European context!”. Домакин на срещата бе Hotelova Academia. Учениците от училищата
–партньори в обмена представиха кратки презентации с резултати от проведено екологично
проучване в съответните училища. Учениците се включиха в workshop на тема хранителни
отпадъци, след което беше представена презентация по темата и се попълниха въпросници.
През втория ден бе организирана работилница за изготвяне на материали за
популяризиране на методите за редуциране на хранителни отпадъци – презентации, видеа и
постери. Организирано бе посещение до екологичен център Девин.
Учениците и учителите участваха в workshop за изготвяне на дрехи от хранителни отпадъци –
боядисване на дрехи с естествени бои. Учениците представиха своите крайни продукти.
Домакините организираха посещение на Виена, Австрия с богата културно-образователна
програма. Посещение на природно-научен музей и ресторант с 0% хранителни отпадъци.
Последният ден бе посветен на изработване на продукт в международни екипи с цел
изграждане на умения за работа в екип , развитие на финансова и екологична осъзнатост.
Церемония по връчване на сертификти за участие в обмена.