СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  19.12. –  23.12.2022г.
                       
ПОНЕДЕЛНИК 19.12.20221. Коледна благотворителна инициатива с изработване и даряване на сурвачки и картички за онкоболни деца от 19.12. до 23.12.2022 г.
  
 
  ВТ0РНИК 20.12.20221. Олимпиада по РЕ – общински кръг: – от 10.00 часа за гимназиален етап в стая 503 – от 13.30 часа за прогимназиален етап в стая 503
  
 
 
СРЯДА 21.12.2022
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 22.12.20221. Педагогически съвет от 12.30 до 13.30 часа. Без ЧК за първа смяна.
ПЕТЪК 23.12.2022
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ На 12.01.2023 г. от 13.00 до 13.30 часа в конферентната зала ще се проведе педагогически съвет за обсъждане и утвърждаване на план-прием за учебната 2023/24 г. На 07.01.2023 г. от 9.00 часа ще се проведе олимпиада по АЕ – общински кръг. Ваканция до 02.01.2023 г. включително.