19.12.2022г.

Кой може да бъде законодател? Открита педагогическа практика – симулационна игра и дебат в римския сенат

Оставяйки за малко смартфоните настрана и обличайки си импровизирани тоги, учениците ни от профилите БЕЛ/История и цивилизации и БЕЛ/Философия в 11. клас се върнаха много, много векове назад в 4 в. пр. н. е. в републиканския Рим, за да опитат отговорността на нормотворчеството. Изхождайки от културно-историческия контекст младите ни сенатори, председателствани от консулите Момчил Кузманов и Диляна Филипова (учители съответно по история и цивилизации и философия) кръстосаха във вербален двубой аргументи „за“ и „против“ възможността бедните хора да гласуват. Дидактическият инструмент на симулационната игра създава условия за реализиране на водещите съвременни педагогически модели на учене чрез участие и преживяване. Любопитството, дирещият изследователски дух, както и наученото в часовете по история и цивилизации, философия и гражданско образование се преплетоха хармонично в интердисциплинарна сплав, която придаде автентичност на законодателния дебат и повиши у учениците ни съзнанието за отговорността, която носи публично изказващият се гражданин, вземащ решения за милиони съдби. Проведените два дебата на 14 и 15 декември създадоха още много настроение и усмивки, върнаха ни не само назад в историята, но и ни възвърнаха радостта от съвместните образователни инициативи, които пандемията беше направила невъзможни в присъствена форма.