06.01.2023г.

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS (KGL) 2023

ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS (KGL) 2023 

НАЙ-ГОЛЯМОТО УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СВЕТА. СЪСТЕЗАНИЕТО KGL СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ INTERNATIONAL TESTING AUTHORITY И INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ASSESSMENT. У НАС СЪСТЕЗАНИЕТО KGL СЕ ПРОВЕЖДА ОТ СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ“. 

ЗА 2023 Г. ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ КРЪГ Е 11 ФЕВРУАРИ 2023 Г.     

СЪСТЕЗАНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 8 И 18 ГОДИНИ, КОИТО ИЗУЧАВАТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА.      

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ (РЕГЛАМЕНТ) ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО НА САЙТА НА АСОЦИАЦИЯТА:  https://www.cambridgeschools.bg/kgl-2023

ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО, КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ПРЕЗ 2023 Г., СА ОПРЕДЕЛЕНИ СЛЕДНИТЕ НИВА ЗА 

КРЪГ 1 (ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН): PRE-A1, А1, А1 SENIOR, А2, В1, В2 (РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НИВА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПОДГОТВЯЩИТЕ ГИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СПОРЕД ВЪЗРАСТ И ТЕКУЩО НИВО СПРЯМО РЕГЛАМЕНТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО).ТЕСТЪТ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ КРЪГ 1 ВКЛЮЧВА 40 ВЪПРОСА С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР, ЗА КОИТО УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ 45 МИНУТИ (НИВО PRE-A1 ) И 60 МИНУТИ (ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НИВА).        

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО – ДВЕТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА НА ЛАТИНСКИ (С ГЛАВНИ БУКВИ), НИВО НА КОЕТО СЕ ЯВЯВА, ДАТА НА РАЖДАНЕ И КЛАС ДО 20.01.2023 Г. ПРИ УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.  

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С РЕГЛАМЕНТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО!     

ВАЖНО!         

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Е 18 (ОСЕМНАДЕСЕТ) ЛЕВА И СЕ ПРЕДАВА НАЙ-КЪСНО ДО 26.01.2023Г.       

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И СЪГЛАСИЕ СЕ СЪБИРАТ В СРОК ДО 26.01.2023 Г.  МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ ТУК : Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие , Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст)