6.01.2023г.

На 11.01.2023 год. ще се проведе родителска среща от 18.30 часа за учениците от 2.а, 2.б и 2.в клас, за всички ученици от трети клас, за учениците от 5 до 7 клас и за учениците 8.б, 8.г и 8.д клас.