6.01.2023г.

На 12.01.2023 год. ще се проведе родителска среща от 18.30 часа за учениците от първи, четвърти, 2.г, 2.д и 2.е клас, учениците от гимназиален етап 9 – 12 клас и 8.а, 8.в и 8е клас.