СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  09.01. –  13.01.2023г.
                      СЪОБЩЕНИЕ:
На 07.01.2023 г. ще се проведе олимпиада по АЕ – общински кръг. Квесторите да се явят в 8.00 часа. Учениците заемат местата си не по-късно от 8.40 часа.
************************************
На 08.01.2023 г. ще се проведат олимпиади по география и история – общински кръг. Квесторите да се  явят в 8.30 часа. Учениците заемат местата си не по-късно от 8.40 часа.  
ПОНЕДЕЛНИК 09.01.2023
  
 
  ВТ0РНИК 10.01.20231. Краен срок за изпращане на информация на ресорните зам. директори за ученици, застра- шени от слаби оценки по предмети за първи срок.  
  
 
 
СРЯДА 11.01.20231. Родителска среща от 18.30 часа за 2.а, 2.б и 2.в клас, за всички трети, от 5 до 7 клас и 8.б, 8.г, 8д. Без седми час за гимназия.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 12.01.20231. Олимпиада по химия от 9.00 часа за гимназия  и от 13.30 часа за прогимназия в стая 503. 2. Театър „Забавна наука“ – от 11.00 до 11.35 часа за 1.а, 1.б и 1.в клас в малък салон – от 11.45 до 12.20 часа за 1.г, 1.д и 1.е клас в малък салон 3. Родителска среща за първи, четвърти и 2.г, 2.д и 2.е клас от 18.30 часа. Без ЧК за втора смя- на. 4. Родителска среща за гимназия 9 – 12 клас от 18.30 часа и 8.а, 8.в, 8е. Без ЧК за втора смяна.  
ПЕТЪК 13.01.2023