10.01.2023г.

Приравнителни изпити за 8 и 9 клас

Български език и литература ООП  / VІІІ клас /

Дата: 17.01.2023г.   Час: 13.00ч. Стая: 1

Музика – ООП  / VІІІ клас /

Дата: 18.01.2023г.   Час:13.30ч. Стая: 1

Български език и литература ООП  / IX клас /

Дата: 19.01.2023г.   Час: 13.30ч. Стая: 1

Музика – ООП  / ІX клас /

 Дата: 20.01.2023г.   Час:13.30ч.  Стая: 1