11.01.2023г.

ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ от 10 и 11 клас

ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИЦИ от 10 и 11 клас

Erasmus+ KA105 – Youth mobility

2020-1-MT01-KA105-074163 “Tick Tock – Action O’Clock“

Информация за проекта: „Tick Tock: Action o’Clock“ е проект за младежки обмен, състоящ се от два различни младежки обмена и включващи младежи на възраст 16 + години от Малта, България и Румъния. Неговите цели са младите хора да придобият необходимите умения и компетенции за гражданска ангажираност и действие и да станат отговорни граждани. Освен това има за цел да даде инструментите за започване на изграждането на основите за социално предприемачество и иновации. Това са основните цели на проекта, които ще бъдат постигнати чрез ангажиране в неформални дейности, свързани с действия за околната среда.

Координатор: G.F. Abela Junior College, Msida, Malta

Партньори: 32.СУИЧЕ „Свети Климент Охридски”, София, България; Asociatia MasterPeace Ro, Ploiesti, Romania

Първият младежки обмен е в Малта, в периода 24-28.04.2023 г.

Документи за кандидатстване за участие в проекта се подават в канцеларията в срок до 20.01.2023 г. включително.

Критерии за подбор на ученици може да прочетете тук

Документи за кандидатстване: Заявление, Мотивационно писмо