12.01.2023г.

Приравнителни изпити за 10. и 7.клас ще се проведат по:

БЕЛ – ООП / 10. клас /

Дата:  23.01 2023г.   Час:13.00   Стая: 404

БЕЛ – ООП / 7.клас /

Дата:  23.01 2023г.   Час:13.00   Стая: 404

История и цивилизация – ООП /  10. клас /

Дата: 24.01. 2023г.   Час:13.00   Стая: 404

География и икономкаООП /  10. клас /

Дата:25.01 2023г.   Час:13.00   Стая: 404