12.01.2023г.

Олимпиада по Биология и ЗО на ще се проведе на 28.01.2023г. Учениците да се явят в 8,40ч. в сградата на училището.