12.01.2023 г.

Националната  олимпиада „Знам и мога”- общински кръг

Националната  олимпиада „Знам и мога”- общински кръг за ученици от ІV клас за учебната 2022–2023 ще се проведе на 21.01.2023 г. (събота) от 9.00 часа в сградата на 32.СУИЧЕ. Времетраенето е 2 учебни часа (80 минути).  

Форматът на олимпиадата включва 12 задачи. Олимпиадата се провежда по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни предмети, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защитата при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасността на движението. 

Номинираните за участие четвъртокласници следва да заемат местата си най-късно до 8.40 часа.