СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  23.01. –  27.01.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 23.01.20231. Приравнителен изпит по БЕЛ за 10 клас от 13.00 часа.
 2. Приравнителен изпит по БЕЛ за 7 клас от 13.00 часа.
 
  ВТ0РНИК 24.01.20231. Приравнителен изпит по история и цивилизация за 10 клас от 13.00 часа.
  
 
 
СРЯДА 25.01.20231. Краен срок за попълване на класни и контролни работи за втория срок.
 2. Приравнителен изпит по география и икономика за 10 клас от 13.00 часа.
 
ЧЕТВЪРТЪК 26.01.20231. Театър „Забавна наука“: – от 12.20 до 13.00 часа за 2.а, 2.б и 2.в клас в малкия салон – от 13.30 до 14.05 часа за 2.г, 2.д и 2.е клас в малкия салон
ПЕТЪК 27.01.2023