25.01.2023г.

Откриване на STEM център в 32.СУИЧЕ

На 25.01.2023г. беше официалното открит STEM център в 32.СУИЧЕ. Наши гости бяха г-жа Савина Савова – кмет на район „Възраждане“, д-р Ваня Кастрева – началник РУО град София, г-н Спас Узунов – старши експерт район „Възраждане“, г-жа Емилия Александрова – председател на обществения съвет на 32.СУИЧЕ. Центърът беше осветен от свещеник Павел за здраве и много успехи на всички.