27.01.2023г.

Дарение – първата Летописна книга на училището

На 27.01.2023г. 32.СУИЧЕ получи дарение първата Летописна книга на училището, започната да се пише през 1904г. Дарението е от г-жа Циклама Петкова. Книгата ни предаде нейния съпруг г-н Сашо Петков.