27.01.2023г.

Еразъм+  “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity”

На 26.02.2023г се проведе първата видеоконферентна връзка по програма Еразъм+  “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity”  на учениците от IV б клас и техните партньори от Inčukalns Primary School в Латвия. Координатор на проекта е EDIVEA eLearning Lab на Университета на Крит. Целта на проекта е да насърчи съвместната креативност и да развие съвместно обучение, използвайки образователния инструмент на интерактивната телеконференция. Темата на проекта е „Безопасен интернет“. 

Тази първа среща имаше опознавателен характер. Учениците представиха държавите си, градовете, от които са, училището, в което учат и класовете си. Задаваха се любопитни въпроси, размениха се интересни идеи. Вниманието бе насочено към главната тема на проекта, чрез гледане на кратък филм, свързан с опасностите, които дебнат в интернет. 

VID_20230126_143106_1st meeting2.mp4 (sharepoint.com)