29.01.2023г.

Oбластен кръг на олимпиада по английски език на 01.02.2023 г.

Oбластен кръг на олимпиадата по английски език, 01.02.2023 г.

Класираните за областния кръг на олимпиадата по английски език ученици, следва да се явят на 1 февруари 2023, сряда в 08:30ч., както следва:

1) класираните ученици от VIII клас, в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул.“Христо Ботев“ 63.

2) класираните ученици от IX клас, в СПГЕ „Джон Атанасов“, район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ 48.

3) класираните ученици от X клас, във Втора АЕГ „Томас Джефърсън“, район Триадица, ул.“Траянова врата“ 26.

4) класираните ученици от XI и XII клас, в Първа АЕГ, район Оборище , бул. „Княз Александър Дондуков“ 60.

Класираните ученици следва да се явят с документ за самоличност и черен химикал. Времето за провеждане на областния кръг на олимпиадата по английски език за всички ученици от VIII до XII клас е 4 астрономически часа.