31.01.2023г.

Училища посланици на Европейският парламент

Свобода, но и широта на мисълта

В етическото осмисляне на основния за човешките същества феномен на свободата винаги се прави разлика между свобода „от“ и свобода „за“. Вторият вид най-вече е свързан със специфичната човешка способност за творчество, за полет на духа, за отваряне на нови познавателни измерения и светове. Свобода на мисълта, но и широта на мисълта – тогава, когато идеите се въплътяват и разширяват човешкото пространство. В съвместното си съществуване като социални същества ние следваме различни правила, изграждаме различни структури, институции, властови механизми. Принципите на градежа, механизмът и ценностите на съвместното ни живеене са във фокуса на вниманието на хуманитарните изследователи и в началото на 21. век, особено когато дигиталните технологии пренастройват културните параметри. Как живеем заедно в едно семейство, в един град, в една държава, на един континент, на планетата? Каква е широтата на свободата „за“ днес? Ето въпроси, налагащи осмисляне на носещите колони на социалната конструкция. С желанието да се ориентират в тези сложни взаимоотношения и механизми в края на януари младшите посланици на Европейския парламент проучиха и представиха Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта и защита на човешките права.