31.01.2023г.

Училища посланици на Европейският парламент

Една забравена дума и един все по-рядко срещан жест

В състава на „благодаря“ участва една думичка, останала почти самостоятелно неупотребявана в съвременната езикова практика – „благо“, „благост“. Старите хора понякога използват израза „да ти кажа блага дума“. Рядкост е и да се срещне думата като лично име, какъвто е примерът с прекрасната българска писателка и поетеса Блага Димитрова. Във философията на Платон най-висшата Идея, сърцето на битието е Доброто или още Благото. От друга страна, в светлината на културната антропология, на мисловните и поведенчески ориентири на човека в различните времена и контексти, актът на даруването е основно социално „лепило“ и фактор за удържането на общности; дарът е символ на мирните отношения, на благоразположеността; даряването радва и даващия, и получаващия. А най-ценни са даровете на/за ума и духа; по думите на римския философ Сенека „даровете на духа са такива, че колкото повече ги раздаваш, толкова повече се умножават“. С желанието да напомнят всичко това и най-вече в духа на скрепяването на училищната общност и преоткриването на заедността след пандемията, младшите посланици  на Европейския парламент решиха да отбележат Световния ден на думата „благодаря“ на 11 януари. На шест места в сградата на училищего ни те поставиха собственоръчно изработени с много внимание и любов пощенски кутии за благодарствени писма, адресирани до ученици и учители. Интересът към инициативата беше огромен, за три дни всички кутии се изпълниха със съобщения, за които екипът се погрижи да достигнат до адресата си. На толкова много радост, искрени усмивки и приятни изненади посланиците станаха свидетели в ролята си на пощальони на благостта… Напомняме, че една от основните ценности на екипа в работата по Програмата за училища посланици на ЕП е именно съхравянето на общностното начало. Изказването на благодарност, устно или писмено, пряко или косвено е сред най-достъпните и неизчерпаеми ресурси за съхраняването на човешката заедност. Не пропускайте възможността да дарите благост на някого, поне веднъж на ден!