06.02.2023г.

Състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics (KGL) 2023

Международното състезание по английски език, за учениците от училищата членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Kangaroo Global Linguistic 2023 – вътрешноучилищен кръг ще се проведе на 11 февруари 2023г.(събота) от 10.00 часа в 32. СУИЧЕ

Учениците заемат местата си от 9.30 до 9.40 ч. в залата.

Времето за работа на учениците е 45 минути за ниво Pre- A1 и 60 минути за всички останали нива.

Участниците задължително носят черен химикал.