6.02.2023г.

Областен кръг на олимпиадата по математика

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2023 г. от 09:00 часа, както следва:

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Витоша, Красно село, Средец и Триадица – в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел и Сердика – в 96.СУ, район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Лозенец и Оборище – в 107. ОУ, район Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Връбница, Възраждане, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър и Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ – в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 12.02.2023 г. в 08.00 ч. в училището, в което са разпределени, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).