Моля класните ръководители да съобщят на участниците в концерта от техните класове, че на 16.02.2023г./четвъртък/ от 12.30 часа до 14.20 часа ще се проведе финално прослушване на всички изпълнения за концерта. Присъствието на всички участници е задължително. Ще има представител на ръководството.
От организаторите