СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  13.02. –  17.02.2023г.

 
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  13.02. –  17.02.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 13.02.20231. Проект по Еразъм + от 13.02. до 17.02.2023 г. Място на провеждане – малък салон, 1 етаж.
 2. Приравнителен изпит по математика за 8 клас от 9.00 часа, стая 1.
 
  ВТ0РНИК 14.02.20231. Приравнителен изпит по БЕЛ за 8 клас от 11.00 часа, стая 1.
  
 
 
СРЯДА 15.02.20231. Приравнителен изпит по география и икономика за 9 клас от 11.00 часа, стая 1.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 16.02.20231. Театър „Забавна наука“: – от 13.30 до 14.10 часа за 3.а, 3.б и 3.в клас в конферентната зала – от 14.20 до 15.00 часа за 3.г, 3.д и 3.е клас в конферентната зала
ПЕТЪК 17.02.2023