Колеги, във връзка с писмо на МОН №9105-28/10.02.2023 г. с вх. №РУО1-3502/10.02.2023 г. относно предстоящи обучения на учители за оценители на писмени работи от ДЗИ и от НВО в електронна среда, ако желаете да участвате в обученията в срок до 20 февруари 2023 г. следва да се регистрирате на следния линк:

http://obuchenie.mon.bg/

Уточняваме, че обученията се организират само за учители, които не са сертифицирани за оценители в електронна среда по:

·         български език и литература и по математика – за учители, които преподават в началния етап;

·         български език и литература – за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен;

·         чужд език – английски, немски, френски, испански, италиански или руски език – за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен;

·         чужд език – иврит, румънски, португалски, японски, китайски, корейски, арабски или латински език – за учители, които преподават във втори гимназиален етап; при заявяване на желание за обучение следва да посочат върху изпитни работи по английски, по немски, по френски, по испански, по италиански или по руски език предпочитат да се обучават;

·         математика – за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен;

·         информатика – за учители, които преподават в гимназиалната степен;

·         информационни технологии – за учители, които преподават в гимназиалната степен;

·         история и цивилизации – за учители, които преподават в гимназиалната степен;

·         география и икономика – за учители, които преподават във втори гимназиален етап;

·         философия – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;

·         физика и астрономия – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;

·         химия и опазване на околната среда – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка;

·         музика – за учители, които преподават в гимназиалната степен;

·         изобразително изкуство – за учители, които преподават в гимназиален етап;

·         предприемачество – за учители, които преподават във втори гимназиален етап профилирана подготовка.

При възникнал проблем с регистрацията съответният учител следва да изпрати съобщение на електронния адрес info@sofira.eu със следната информация: трите имена, учебен предмет, телефон, област.

Допълнителни указания за времето и начина на провеждане на обучението заявилите желание ще получат по електронен път.

След приключване на обучението и обобщаване на данните за работата на всеки от обучените и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване обучителната организация „ПСИТ България“ ООД ще издаде електронни сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ на успешно преминалите обучението.