СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  20.02. –  24.02.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 20.02.2023
  
 
  ВТ0РНИК 21.02.20231. Spelling Bee 2023 г. в конферентната зала: – първа група от 9.30 часа – втора група от 11.30 часа
  
 
 
СРЯДА 22.02.20231. Spelling Bee 2023 г. в конферентната зала: – трета група от 11.30 часа  
 2. Ден на розовата фланелка – против агресията и тормоза в училище.
 
ЧЕТВЪРТЪК 23.02.20231. Театър „Забавна наука“: – от 12.20 до 13.00 часа за 2.а, 2.б и 2.в клас в малкия салон – от 13.30 до 14.10 часа за 2.г, 2.д и 2.е клас в малкия салон 2. Среща на представителите на ученическия съвет от 12.30 в конферентната зала.
ПЕТЪК 24.02.2023
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ
 На 25.02.2023 г. ще се проведе областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за 4 клас от 9.00 часа в 137 СУ „Ангел Кънчев“. Учениците да се явят в 8.30 часа с доку- мент за самоличност.