24.02.2023г.

Националното математическо състезание ,,Европейско кенгуру“

Уважаеми родители и ученици, 

Националното математическо състезание ,,Европейско кенгуру“ за учениците от I до XII клас ще се проведе на 16.03.2023 г. от 12.00 ч. в сградата на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Времетраене – 90 мин. 

Заявление и декларация за информираност и съгласие за участие в състезанието се подават в срок до 02.03.2023 г. /четвъртък/ включително при учителите по математика. 

Приложения: 

  1. Регламент за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2022/2023 година. Може да изтеглите от тук: Регламент
  2. Заявление за участие. Може да изтеглите от тук: Заявление
  3. Декларация за информираност и съгласие за участие в състезание, под 16 години. Може да изтеглите от тук: Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласиена родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание
  4. Декларация за информираност и съгласие за участие в състезание, над 16 години. Може да изтеглите от тук: Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласиена ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание