СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  06.03.2023г.-10.03.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 06.03.2023г. 
  
 
ВТОРНИК 07.03.2023г. 
  
 
 
СРЯДА 08.03.2023г.1. Проверка на електронните дневници на Начален етап.
         2. Представителна извадка на клуб „Приказен свят“ от 17,30ч. в Конферентната зала – 3д и 3е клас.
 
ЧЕТВЪРТЪК 09.03.2023г.1. Педагогически съвет от 13,00ч. в Конферентната зала. Избор на учебници
 2. Проверка на електронните дневници на Прогимназиален етап.
3. Театър „Забавна наука“ за 3-ти клас в малък салон.
 
 
 
ПЕТЪК 10.03.2023г.1. Проверка на електронните дневници на Гимназиален етап.