09.03.2023г.

Състезанието по английски език KGL 2023 на 11.03.2023г. в гр. Казанлък

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с провеждане на националния кръг на състезанието по английски език KGL 2023 на 11.03.2023г. в гр. Казанлък, Ви информираме за следното:

1.    На 11.03.2023г (събота) всички участници в националния кръг на състезанието по английски език KGL 2023 (ученици и ръководители) се събират на паркинга пред централен вхд стадион „Васил Левски“ най-късно в 6:45 часа. Тръгване в 7:00. Връщане – същият ден след приключване на състезанието.

2.    Състезанието за учениците от нива PRE-A1, A1, A2, A1 Senior, B1 ще се състои в училище СУ „Eкзарх Антим I“. Състезанието за учениците от ниво B2 ще се проведе в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ , гр. Казанлък.

3.    Правила за провеждане на състезанието.

•     Учениците трябва да бъдат в СУ „Eзарх Антим I“, гр.Казанлък, ул. „Климент Охридски“ 2, за всички нива без В1 и в ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий“ №1, за ниво В1, в 10.30 ч. на 11.03.2023 г.  Начало на състезанието 11.00 ч.

•     Родителите на учениците няма да бъдат допускани в сградата на училището.

•     Участниците са длъжни да дочакат приключване на състезанието по местата си в стаите, независимо дали са предали тестовете си по-рано от крайния час.

•     След приключване на състезанието участниците са длъжни да напуснат веднага сградата на училището и ако трябва да изчакат преподавателите си, да го направят в училищния двор.

•     Задължително е носенето от учениците на документ, с който да могат да се легитимират, както и два черни химикала.

•     Продължителност на състезанието по нива:

               PRE- A1   – 1 час                              A2          – 1 час 20 мин.

               A1   – 1 час 15 мин.                        В1          –  1 час 20 мин.

               A1 Senior  – 1 час 15 мин.             В2          –  1 час 30 мин.

4.  Ръководители на групата от 32. СУИЧЕ –  г-жа Антоанета Милушева и г-жа Мариана Петкова.