СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  13.03. –  17.03.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 13.03.2023г.1. От 13.03.2023 г. до 16.03.2023 г. проверка на проектите от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование.
  
  ВТ0РНИК 14.03.2023г.
  
СРЯДА 15.03.2023г.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 16.03.2023г.1. Генерална репетиция за концерта в малкия салон на 3 етаж от 12.30 часа.
2. Състезание „Европейско математическо кенгуру“ от 12.00до 13.30 ч.
3. Театър „Забавна наука“ за втори клас в малкия салон на 1 етаж.
  
ПЕТЪК 17.03.2023г.