10.03.2023г.

Регионални състезания Spelling Bee 2023, 25 март 2023г.

Регионални състезания Spelling Bee 2023, 25 март 2023г.

Училищните шампиони и учениците заели второ място в училищните състезания Spelling Bee са поканени да участват в регионалните състезания, които ще се проведат                      на 25.03.2023г. в 49 ОУ Бенито Хуарес, адрес: София, жк „Сухата река“, ул. „Константин Фотинов“ №4, по следната програма:

10:30 – 11:00

РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕГЛЕНЕ НА НОМЕРА за всички участници

11:00 – 12:30 (ориентировъчен час)

СЪСТЕЗАНИЕ 1 за класиралите се на 2-ро място в училищните кръгове – първият се класира за Националния финал

13:00 (ориентировъчен час) – 14:30 (ориентировъчен час)

СЪСТЕЗАНИЕ 2 за училищни шампиони – първият и вторият се класират за Националния финал

14:30 (ориентировъчен час)  

НАГРАЖДАВАНЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ