9.03.2023г.

Творчески дебат: Дора Габе „Някога“ 10.03.2023г. от 12.00ч. в Актова зала на 32.СУИЧЕ