12.03.2023г.

Относно: Обявяване на процедура за кандидатстване – еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Ден на Българския спорт, съгласно Решение № 137/23.02.2023г. на Столичен общински съвет

Столична община традиционно подкрепя развитието на младите таланти в областта на спорта, чрез предоставяне на еднократна стипендия, поощряваща ученици и младежи за завоювани високи постижения на престижни спортни първенства.

На основание на новоприет стратегически документ – Общинска Стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в Столична община „София спортува“ 2022-2030 г., са разработени нови Правилата за предоставяне на еднократна стипендия по повод 17 май – Ден на Българския спорт, утвърдени с Решение № 137/23.02.2023 г. от Столичен общински съвет.

Право да получат стипендия имат ученици от 1 до 12 клас на общински, държавни и частни училища на територията на Столична община, с призови класирания в олимпийски спортове, неолимпийски спортове, както и атлети, ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на международни първенства през 2022 г., съгласно посочени категории в Правилата (Приложение).                                            

Крайният срок за регистрация на документите в Столична община, ул. „Московска“ № 33, е 10 април 2023 г.

Пълната информация е публикувана на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg, рубрика – Спорт и младежки дейности, секция – Награди, стипендия, отличия – линк: https://www.sofia.bg/en/scholarships-achievements-sport.

Приложения:               

Заявление

Правила

Процедура