На 20.март от 10.00 ч. до 15.00 ч ще се проведе генерална репетиция в зала „Освобождение “ в близост до Централна гара за предстоящия концерт. Всички участници в репетицията са освободени от учебни занятия за целия ден.
В 9.30 ч. участниците от начален и прогимназиален етап ще се събират в двора на 32. СУИЧЕ. Участниците от гимназиален етап – в 9.50 пред зала „Освобождение“ . Молим всички да си носят вода и храна за целия ден.