СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  20.03. –  24.03.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 20.03.2023г.1. Генерална репетиция за юбилейния концерт в зала „Освобождение“ от 10.00 до 15.00 часа.
 В 9.30 часа начален етап и прогимназия се събират в двора на училището. В 9.50 часа гимназия се чакат пред зала „Освобождение“. Всички участници са освободени от учебни занятия за деня.
 
  ВТ0РНИК 21.03.2023г.От 14.00 часа работна среща в конферентната зала с представители на РУО относно „Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици“.
  
СРЯДА 22.03.2023г.1. Отбелязване на Световния ден на водата по класове.
  
ЧЕТВЪРТЪК 23.03.2023г.1. От 12.35 часа в ЧК със служители на МВР в конферентната зала за  4.а, 4.б и 4.в клас ще се проведе беседа на тема „Телефонни измами“. 2. От 13.30 часа в ЧК със служители на МВР в конферентната зала за  5.а, 5.б и 5.в клас ще се проведе беседа на тема „Телефонни измами“. 3. Театър „Забавна наука“ за втори клас в малкия салон.  
  
ПЕТЪК 24.03.2023г.1.Юбилеен концерт на 32.СУИЧЕ
  
 Предстоящи задачи: 27.03.2023 г. – ден на европейските автори от 10.00 часа в конферентната зала.