23.03.2023г.

27. МАРТ ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ 

На 27. март 2023г. в страните членки  на Европейския съюз се отбелязва Деня на европейските автори.

В рамките на това първо издание Комисията организира еднодневна конференция за насърчаване на четенето, събираща представители на държавите членки от министерствата на културата или образованието, съответните публични институции и национални неправителствени организации, активни в тази област, както и организации, представляващи книжния и културния сектор на европейско ниво. Конференцията ще бъде възможност за споделяне на примери и практики за това как образователната система и книжният сектор си сътрудничат за прилагане на действия за насърчаване на четенето в училищата на местно, национално и европейско ниво. 

Г-жа Мария Габриел, Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, официално ще открие тази инициатива в 32.СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“, град София, България. Г-жа Габриел ще бъде придружена от големия български писател г-н Георги Бърдаров, носител на Европейската награда за литература за 2021г., с когото ще четат пред учениците в училището.