СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  27.03. –  31.03.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 27.03.2023г.1. Ден на европейските автори. Среща с автора Георги Бърдаров и Мария Габриел в 10.00 ч. в конферентната зала.
  
  ВТ0РНИК 28.03.2023г.1. От 10.00 до 12.30 часа ще се проведе международно изследване на уменията по математика и природни науки в 4.а и 4.в клас.
 2. От 18.00 часа в конферентната зала ще се проведе общо събрание на Училищното настоятелство.
 
СРЯДА 29.03.2023г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 30.03.2023г.1. Театър „Забавна наука“ в малкия салон: – за 1.б и 1.е от 10.10 часа – за 1.в от 11.20 часа  
2. Месец на Франкофонията – Презентация. Конферентна зала – 12.30часа. Ученици от 11клас изучаващи френки език.
  
ПЕТЪК 31.03.2023г.1. Театър „Забавна наука“ в малкия салон: – за 1.г и 1.д клас от 10.10 часа  
  
 Предстоящи задачи:
03.04.2023г. – неучебен ден;
08.04.2023г.–17.04.2023г. вкл.–пролетна ваканция за I–XI кл.
12.04.2023г. –17.04.2023 г. вкл.–пролетна ваканция за XII кл.
В срок до 31.03.2023 г. да бъдат подадени заявления за платен годишен отпуск за съответния период.