28.03.2023г.

Днес 28.03.2023г. учениците от втора смяна ще се обучават в електронна среда.