30.03.2023г.

Месеца на франкофонията в България

В рамките на месеца на франкофонията в България, 32. СУИЧЕ посрещна Консула на република Армения и 2 секретар на посолството – г-жа Тамара Гючкян и директора на Френския културен институт за България – г-н Пиер Койо. Гостите се срещнаха с ученици от 9, 10, 11, 12 клас, изучаващи френски език. Теми на проведената дискусия бяха ролята на франкофонията за България, френският език и професията „дипломат“.