31.03.2023г.

Еразъм+ “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity”

На 31.03.2023г. учениците от IV Б и IV В клас на 32.СУИЧЕ проведоха третата си видеоконферентна връзка с техните партньори съответно от Inčukalns Primary School в Латвия и Tamasos Primary School в Кипър, по програма Еразъм+ “Intelligent Learning – eCreativity – eDiversity”, чиито координатор е EDIVEA eLearning Lab на Университета на Крит. Основната темата на проекта е „Безопасен интернет“.

На тези срещи учениците, работейки съвместно по зададени теми, идентифицираха и разбраха потенциалните рискове, свързани с онлайн игрите; рисковете, свързани със съдържанието в интернет; вредата от дългото време прекарано в социални мрежи и общуване с другите; въздействията върху поведението и управлението на лична информация.

Отново в подкрепа на четвъртокласниците в онлайн срещите се включиха и част от младшите посланици на Европейския парламент в нашето училище.