31.03.2023г.

03.04.2023г. НЕУЧЕБЕН ДЕН.

03.04.2023г. Неучебен ден. Заповед № Р209-590 на МОН.