12.04.2023г.

Платени извънкласни дейности през учебната 2023/2024 година на територията на 32.СУИЧЕ

Уважаеми родители,

Съгласно разпоредбите на чл.5 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община/ Приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. На СОС/ и решение на Педагогическия съвет на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – Протокол № 09/ 07.04.2023г.

Ви информираме, че през учебната 2023/2024 учебна година на територията на 32.СУИЧЕ предлагаме да се провеждат следните платени извънкласни дейности:

1. Български език и литература- за учениците от 2. До 12. Клас/ подготовка за НВО и ДЗИ/- дни за провеждане: събота и/или неделя

2. Математика – за учениците от 2. До 12. Клас/ подготовка за НВО, кандидатстване в СМГ и ДЗИ/- дни за провеждане: събота и/или неделя

3. Балет и художествена гимнастика

4. Спортно карате

5. Английски език

6. Народни танци

7. Шах

Моля в срок до 20.04.2023г. желаещите да подадат Заявление в канцеларията на училището или да го изпратят на имейл: kl_ohridski32@school32.com.

Съгласно разпоредбите на чл.7 и чл.8 ще бъде обявен конкурс за подбор на фирми-изпълнители.

Ръководството на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

Заявление може да изтеглите тук