СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  24.04. –  28.04.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 24.04.2023г.
  
ВТ0РНИК 25.04.2023 г.
  
СРЯДА 26.04.2023г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 27.04.2023г.Училищният двор ще бъде затворен за асфалтиране на 27.04 и 28.04.2023г. (четвъртък и петък).
Входът откъм бул. „Христо Ботев“ ще бъде затворен!
Влизането и излизането ще бъде забранено!
Влизането/излизането на учениците от начален етап 1 – 4 клас ще се осъществява през входа на ул. „Софроний Врачански“.
ПЕТЪК 28.04.2023г.Училищният двор ще бъде затворен за асфалтиране на 27.04 и 28.04.2023г. (четвъртък и петък).
Входът откъм бул. „Христо Ботев“ ще бъде затворен!
Влизането и излизането ще бъде забранено!
Влизането/излизането на учениците от начален етап 1 – 4 клас ще се осъществява през входа на ул. „Софроний Врачански“.
 Предстоящи задачи: Изпращане на 12 клас на 15.05.2023 г. от 12.30 часа в училищния двор. Учениците ще бъдат изпратени от гимназия и първи клас. Отговорници за изпращането: Петър Михайлов,  Донка Гуцова, Десислава Петрова, Александър Митев, Илияна Траянова, Румяна Данева, Антония Кръстева и класните ръководители на първи клас.